Skip available courses

Available courses

ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO

Materiais e actividades de CCSS para 2º de ESO

Las presentaciones , documentos y materiales que se incluyen en este curso tienen como finalidad ayudarte a preparar la materia explicada en el aula.

Unidade adicada a analizar o proceso de modernización económica dende unha sociedade agraria e estamental ata unha sociedade industrial e de clases; un proceso de cambio para o que é preciso comprender a importancia das principais revolucións económicas e sociais dos séculos XVIII e XIX.
Materiais e actividades de CCSS para 4º de ESO.