Unidade adicada a analizar o proceso de modernización económica dende unha sociedade agraria e estamental ata unha sociedade industrial e de clases; un proceso de cambio para o que é preciso comprender a importancia das principais revolucións económicas e sociais dos séculos XVIII e XIX.